کوچک کردن بینی با تزریق هیالاز

کوچک کردن بینی با تزریق هیالاز

امروزه یکی از رایج ترین کارها برای کوچک کردن بینی، جراحی است. برای این عمل شما باید زیر تیغ متخصصان جراحی بینی رفته و ریسک های پس از آن را بپذیرید. این ریسک ها شامل: عدم رضایت از نتیجه نهایی، مراقبت همیشگی از آن، ترس از رفتن زیر تیغ جراحی و ….است. اما اخیرا یک روش غیرتهاجمی (بدون نیاز به عمل جراحی) بسیار مورد توجه قرار گرفته است: تزریق آنزیم.

» توضیحات بیشتر
قالب ووکامرس