بوتاکس

بوتاکس

بوتاکس مقدار زیادی از خطوطی که در صورت ما ایجاد میشود، ناشی از تکرار مداوم انقباض عضلانی است. پس از مدتی این خطوط که چینهای دینامیک نامیده می‌شوند، دایمی شده و بدون آنکه ما احساس خشم یا نگرانی و امثال آن را داشته باشیم در چهره ما ماندگار می‌شود. خطوط پیشانی، خط اخم و کناره […]

» توضیحات بیشتر
قالب ووکامرس