قوانین و مقررات
  1. قبل از انتخاب خدمت و پرداخت هزینه بهتر است مشاوره انجام شود. این مشاوره می تواند حضوری یا غیر حضوری باشد. جهت مشاوره غیرحضوری از طریق تلگرام می توانید اقدام کنید.

  2. جهت دریافت رژیم غذایی ابتدا فرم مخصوص را پر کنید. پس از پرداخت هزینه در حالت رژیم غذایی اینترنتی، یک فایل PDF به ایمیل شما ارسال خواهد شد. در حالت رژیم غذایی مکاتبه ای یک دفترچه برنامه غذایی به همراه یک کتاب راهنما (تالیف دکتر مرتضوی مقدم) به آدرس پستی شما ارسال خواهد شد.